Trang chủ Nổi bật Danh sách học sinh các lớp tạm giãn cách để phòng chống...

Danh sách học sinh các lớp tạm giãn cách để phòng chống dịch Covid-19

3974

Danh sách học sinhTải về file này: (DSHS-THUC-HIEN-KHI-GIAN-LOP.xlsx, 145KB)

  • Danh sách học sinh Lớp cũ – Lớp biên chế

Xem và tải về tại link: https://drive.google.com/open?id=1BGp6d39Hc43DjBQZ-GYb0zo4v4P-8Fjm

  • Danh sách học sinh Lớp mới – Lớp tạm thực hiện giãn cách để phòng dịch bệnh Covid-19

Xem và tải về tại link: https://drive.google.com/open?id=14q7YaPB4zFv4lxuuqLLgpp9L66237JpD

  • Lưu ý hai lớp mới:
    • 10C15 học tại phòng 43 (phòng thực hành tầng 2) –  Giáo viên quản lý: Thầy Nguyễn Thanh Dũng
    • 11B15 học tại phòng 44 (phòng thực hành tầng 3) – Giáo viên quản lý: Thầy Nguyễn Tiến Dũng.

Sơ đồ phòng học