Trang chủ Tags Danh sách lớp

Tag: Danh sách lớp

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh...

Danh sách học sinh theo lớp khối 10 năm học 2022-2023

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022 

Danh sách học sinh năm học 2021-2022

Gồm: Học sinh 10A12, 11C11 (năm học 2020-2021) bố trí ở các lớp mới sau khi tách lớp và học sinh lưu ban. 

Danh sách học sinh các lớp tạm giãn cách để phòng chống dịch Covid-19

Danh sách học sinh Lớp cũ - Lớp biên chếXem và tải về tại link: https://drive.google.com/open?id=1BGp6d39Hc43DjBQZ-GYb0zo4v4P-8FjmDanh sách học sinh Lớp mới -...

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2014 – 2015

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2014 - 2015

Danh sách học sinh đăng ký học ôn tập năm học 2013-2014

Danh sách học sinh đăng ký học ôn tập năm học 2013-2014

Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012

Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012

Danh sách lớp và GVCN năm học 2010-2011

Danh sách lớp và GVCN năm học 2010-2011