Trang chủ Nổi bật Danh sách học sinh dự kiểm tra chất lượng đầu vào lớp...

Danh sách học sinh dự kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2023-2024

4847

Danh sách

Ngày kiểm tra: 08 tháng 8 năm 2023

Lịch kiểm tra: Buổi sáng Văn (90 phút), Tiếng Anh (60 phút); Buổi chiều: Toán (90 phút)
Lưu ý: Học sinh đến phòng kiểm tra buổi sáng vào lúc: 7h00′; buổi chiều: 13h45′ để làm thủ tục vào phòng kiểm tra.

Sơ đồ phòng