Trang chủ Tags Kiểm tra năng lực lớp 10

Kiểm tra năng lực lớp 10

Danh sách học sinh dự kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm...

Ngày kiểm tra: 08 tháng 8 năm 2023Lịch kiểm tra: Buổi sáng Văn (90 phút), Tiếng Anh (60 phút); Buổi chiều: Toán (90 phút) Lưu...

Danh sách thí sinh dự kiểm tra năng lực lớp 10 năm học 2020-2021

Ngày kiểm tra: 25 tháng 8 năm 2020 Lưu ý: Học sinh đến phòng kiểm tra buổi sáng vào lúc: 7h00'; buổi chiều: 14h00' để...