Trang chủ HSG VIO Toán Danh sách học sinh, giáo viên tham gia kỳ thi ViOlympic giải...

Danh sách học sinh, giáo viên tham gia kỳ thi ViOlympic giải toán trên internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 ngày 20-3-2017

300

Danh sách thí sinh theo phòng thi

Lưu ý:

  • Khối 10 thi vào buổi sáng từ 08h00-9h00, ngày 20-03-2017.
  • Khối 11 thi vào buổi sáng từ 09h30-10h30, ngày 20-03-2017.
  • Khối 12 thi vào buổi chiều từ 13h30-14h30, ngày 20-03-2017.
  • Điểm thi: Phòng máy tính trường THPT Ngô Gia Tự.
  • Thí sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.

Danh sách giáo viên trong hội đồng thi