Trang chủ Tags Violympic

violympic

Danh sách học sinh, giáo viên tham gia kỳ thi ViOlympic giải toán trên...

Lưu ý:Khối 10 thi vào buổi sáng từ 08h00-9h00, ngày 20-03-2017. Khối 11 thi vào buổi sáng từ 09h30-10h30, ngày 20-03-2017. Khối 12...

DSHS tham dự kỳ thi ViOlympic Vật lí trên internet cấp tỉnh năm học...

* Khối 12 thi vào buổi chiều từ 14h00, ngày 15-02-2017. * Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 15h00, ngày 15-02-2017. * Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút. * Những học sinh không có tên trong danh sách nhưng đã qua vòng tự luyện cũng có thể đến để dự thi, nhà trường sẽ bổ sung danh sách thi.

DSHS tham dự kỳ thi ViOlympic Vật lí trên internet cấp trường năm học...

* Khối 12 thi vào buổi chiều từ 14h00, ngày 15-02-2017. * Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 15h00, ngày 15-02-2017. * Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút. * Những học sinh không có tên trong danh sách nhưng đã qua vòng tự luyện cũng có thể đến để dự thi, nhà trường sẽ bổ sung danh sách thi.

Kết quả kỳ thi ViOlympic cấp trường ngày 07/01/2017

Kết quả kỳ thi ViOlympic cấp trường ngày 07/01/2017

DSHS tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp trường năm học 2016-2017...

* Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 07h00, ngày 07-01-2017. * Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút. * Những học sinh không có tên trong danh sách nhưng đã qua vòng tự luyện cũng có thể đến để dự thi, nhà trường sẽ bổ sung danh sách thi.

Quyết định và danh sách công nhận HSG kỳ thi Giải toán trên internet...

Quyết định và danh sách công nhận HSG kỳ thi Giải toán trên internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

Tổng hợp kết quả kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày 25/3/2016

Tổng hợp kết quả kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày 25/3/2016

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày 23-3-2016

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày 23-3-2016