Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách học sinh kiểm tra học kỳ 1 bổ sung, năm...

Danh sách học sinh kiểm tra học kỳ 1 bổ sung, năm học 2019-2020

528

Thời gian kiểm tra: 7h30′, thứ 5 ngày 26/12/2019 tại Phòng Hội đồng. Học sinh lưu ý: Nếu không làm bài kiểm tra bổ sung, môn vắng sẽ bị 0 điểm.