Trang chủ Tags Danh sách kiểm tra bổ sung

Danh sách kiểm tra bổ sung

Danh sách học sinh kiểm tra học kỳ 1 bổ sung, năm học 2019-2020

Thời gian kiểm tra: 7h30', thứ 5 ngày 26/12/2019 tại Phòng Hội đồng. Học sinh lưu ý: Nếu không làm bài kiểm tra bổ sung, môn...