Trang chủ HSG VIO Toán Danh sách học sinh tham dự kỳ thi giải toán trên internet...

Danh sách học sinh tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp tỉnh năm học 2012-2013

47
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

 violympic 

KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH (VÒNG 18) NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

TT Họ và tên Số ID Ngày, tháng, năm sinh Lớp Giới
tính
Dân
tộc
Điểm vòng cấp trường
1 Vũ Đức Duy 17304963 03/02/1997 10T6 Nam Kinh 290
2 Trương Phú Nam 17325727 09/08/1997 10T4 Nam Kinh 280
3 Nguyễn Việt Trung 17400497 16/08/1997 10T4 Nam Kinh 250
4 Nguyễn Minh Hoàng 17308943 01/09/1997 10T1 Nam Kinh 245
5 Phạm Thành Nhân 17357512 10/01/1997 10T1 Nam Kinh 240
6 Nguyễn Thảo Linh 17304435 17/11/1997 10T1 Nữ Kinh 235
7 Nguyễn Tuấn Điệp 17341480 13/01/1997 10T1 Nam Kinh 225
8 Lê Ngọc Tùng 17293937 01/01/1996 11T2 Nam Kinh 90

 

Địa điểm thi: Phòng máy tính trường THPT Ngô Gia Tự.

Ngày 04/4/2013: Tổ chức thi theo các ca thi như sau

Ca thi

Khối lớp

Thời gian thi

Ca 1

3 , 5,12

7 giờ 15 đến 9 giờ 15

Ca 2

1,2,4

9 giờ 30 đến 11 giờ 30

Ca 3

7,9,10

13giờ 15 đến 15 giờ 15

Ca 4

6,8,11

15 giờ 30 đến 17 giờ 30