Trang chủ Nổi bật Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

12737

DS lớp K10

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Tải về file này: (ds-lop-k10.pdf, 250KB)

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

DS lớp K11

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Tải về file này: (ds-lop-k11.pdf, 223KB)

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

DS lớp K12

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Tải về file này: (ds-lop-k12.pdf, 227KB)

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

 

Sơ đồ phòng học

Thời gian biểu