Trang chủ Nổi bật Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

11891

DS lớp K10

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

DS lớp K11

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

DS lớp K12

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022

 

Sơ đồ phòng học

Thời gian biểu