Trang chủ Tin nhà trường Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014

225

Danh sách lớp

Thống kê xếp lớp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

THỐNG KÊ XẾP LỚP
Năm học 2013-2014

.

LớpSĩ sốHọc lựcHọc ôn tập
GKTBY
10T0145450x
10T0245432x
10T0345432x
10T0445378x
10T0545387x
10T0645378x
10T0745387x
10T0845387x
10T0945387x
10T1045387x
10T1145387x
10T1245396x
10T13401921
10T14401921
10T15391920
11T0145450x
11T02451629x
11T03452223x
11T04451728x
11T05451827x
11T06451629x
11T07451530x
11T0839434
11T0937234
11T1037433
11T1140337
11T1237235
11T1338335
12T0145423
12T02452124
12T03451827
12T04451926
12T05441331
12T06421131
12T07411328
12T08391029
12T0938830
12T10411130
12T11391128
12T12401228
12T13381028
12T14401228
Khối 10659529130
Khối 11543167374
Khối 12582211371
Toàn trường1784907875

Ea Kar, ngày 17 tháng 8 năm 2013    
HIỆU TRƯỞNG    

(đã ký)    

Trần Thanh Minh   

Tải về Danh sách lớp, danh sách học sinh năm học 2013-2014:

Lưu ý: Các em kiểm tra danh sách môn học ôn tập, nếu có có sai sót thì điều chỉnh trong ngày 20/8/2013 (nộp đơn xin điều chỉnh về nhà trường tại phòng Bảo vệ). Sau thời gian trên, nhà trường không chịu trách nhiệm chỉnh sửa.