Trang chủ Tin nhà trường Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012

Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012

42
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Danh sách lớp và GVCN năm học 2011-2012

TT Lớp Sĩ số Nữ DT Giáo viên chủ nhiệm
Ghi chú
1 10T1 45 35 1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc
2 10T2 45 26 0 Nguyễn Thị Xuân Phượng
3 10T3 45 31 1 Trần Ngọc Dũng
4 10T4 45 28 0 Nguyễn Thế Hoàn
5 10T5 45 31 1 Phan Thị Liên
6 10T6 45 26 1 Lê Quyết Thắng
7 10T7 44 27 0 Nguyễn Thanh Phong
8 10T8 45 29 3 Nguyễn Minh Châu
9 10T9 45 28 1 Nguyễn Thị Tăng
10 10T10 44 26 2 Phạm Thị Hiếu
11 10T11 44 22 7 Nguyễn Thị Phương
12 10T12 44 17 4 Hoàng Văn Sâm
13 10T13 38 25 7 Bùi Thị Hồng Hạnh
14 10T14 44 22 3 Hoàng Thị Thu
15 11T1 45 18 0 Nguyễn Thị Hạnh
16 11T2 44 21 1 Nguyễn Hà Hương Ngọc
17 11T3 43 21 0 Hồ Thị Hiệp
18 11T4 44 27 1 Nguyễn Thị Anh Đào
19 11T5 45 30 0 Phạm Thị Thương
20 11T6 44 27 1 Đinh Thị Hằng
21 11T7 45 25 4 Nguyễn Thị Ái
22 11T8 44 35 3 Phạm Văn Thắng
23 11T9 44 29 2 Trình Thị Ngọc Thảo
24 11T10 44 27 0 Phan Thị Thu Hiền
25 11T11 41 16 3 Nguyễn Khoa Pháp
26 11T12 44 34 2 Bùi Thị Liên
27 11T13 45 26 3 Đỗ Thị Hạnh
28 11T14 41 30 4 Mai Thị Như Ý
29 12C1 44 24 2 Võ Minh Ngoan
30 12C2 43 26 8 Lê Thị Kim Uyên
31 12C3 44 27 3 Mai Thanh Thắng
32 12C4 45 31 1 Phan Xuân Thành
33 12C5 44 34 7 Lê Thị Thu Thảo
34 12C6 44 35 3 Trần Thị Thu Phương
35 12T1 42 19 0 Nguyễn Thị Thúy
36 12T2 39 22 0 Đào Thị Thanh Hà
37 12T3 39 23 0 Phạm Quang Cảnh
38 12T4 40 15 1 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương
39 12T5 38 21 2 Hoàng Thị Kim Oanh
40 12T6 45 26 0 Nguyễn Thị Lối
41 12T7 45 23 2 Nguyễn Ngọc Quý
42 12T8 45 24 0 Lý Thanh Tình
Khối 10 618 373 31
Khối 11 613 366 24
Khối 12 597 350 29
Toàn trường 1828 1089 84