Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách thầy cô giáo làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần...

Danh sách thầy cô giáo làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 31 năm học 2019-2020

832

Lịch thi thử Tốt nghiệp

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Thời gian Bài thi môn Giờ tập trung Giờ phát đề Bắt đầu làm bài Giờ thu bài/ đề Ghi chú
Chiều thứ 3 Ngữ Văn
(120 phút)
14h00 14h25 14h30 16h30  
Chiều thứ 5 Ngoại ngữ
(60 phút)
14h00 14h25 14h30 15h30  
Sáng thứ 7 Lịch sử & Vật lí
(50 phút)
7h00 7h25 7h30 8h20 Thu đề môn Lịch sử & Vật lí
Địa lí & Hóa học
(50 phút)
  8h25 8h30 9h20 Thu đề môn Địa lí & Hóa học
GDCD & Sinh học
(50 phút)
  9h25 9h30 10h25 Trả đề các môn đả thu
Chiều thứ 7 Toán học
(90 phút)
14h00 14h25 14h30 16h00