Trang chủ Tin nhà trường Danh sách thí sinh dự kiểm tra năng lực lớp 10 năm...

Danh sách thí sinh dự kiểm tra năng lực lớp 10 năm học 2020-2021

3116

Danh sách thí sinh

Ngày kiểm tra: 25 tháng 8 năm 2020
Lưu ý: Học sinh đến phòng kiểm tra buổi sáng vào lúc: 7h00′; buổi chiều: 14h00′ để làm thủ tục vào phòng kiểm tra.

Sơ đồ phòng