Trang chủ HSG VIO Toán Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp huyện ngày...

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp huyện ngày 11-3-2016

86

Lưu ý:

  • Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 13h30, ngày 11-03-2016.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.
  • Những học sinh không có tên trong danh sách nhưng đã qua vòng tự luyện cũng có thể đến để dự thi, nhà trường sẽ bổ sung danh sách thi.