Trang chủ HSG VIO Toán Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày...

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi ViOlympic cấp tỉnh ngày 23-3-2016

250

Lưu ý:

  • Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 15h00, ngày 23-03-2016.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang thẻ học sinh, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.