Trang chủ Nổi bật Danh sách thí sinh thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27-02-2022

Danh sách thí sinh thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27-02-2022

1060

 Thời gian thi

Ngày thi: Sáng chủ nhật ngày 27 . 02 . 2022

  • 6h30′: Khai mạc kỳ thi nghề phổ thông
  • 7h15′: Thí sinh vào phòng thi
  • 7h25′: Phát đề cho thí sinh
  • 7h30′: Tính giờ làm bài
  • 8h00′: Thời gian làm bài còn 15 phút
  • 8h15′: Hết giờ làm bài môn lý thuyết
  • Từ 9h00′: Tổ chức thi môn thực hành.

 Sơ đồ phòng thi