Trang chủ Kiểm tra tập trung DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

DSGV được phân công làm nhiệm vụ coi kiểm tra HK2 2013-2014

61

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 12/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 15 tháng 04  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(Vv cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014)

___________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1083/SGDĐT-VP ngày 06/9/2013 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2013-2014;

– Căn cứ công văn số 364/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2013-2014;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 (có danh sách và lịch kèm theo);

 

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ II năm 2013-2014 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, các hướng dẫn kèm theo của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk và của nhà trường;

Buổi sáng: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’

Buổi chiều:

+ Đối với khối 12 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h00’

+ Đối với khối 10 có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h30’

 

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

 

Trần Thanh Minh

DS Coi Ktra K12

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

TTHọ và tênNhiệm vụKhối 12Tổng
Thứ 3
22/04/2014
Thứ 4
23/04/2014
Thứ 5
24/04/2014
SángChiềuSángChiềuSáng
1Trần Thanh MinhChủ tịchXXXXX13
2Nguyễn Tiến  DũngP. Chủ tịchXXX4
3Phạm Thị DinhP. Chủ tịchX4
4Nguyễn Thị ToánP. Chủ tịchX5
5Nguyễn Đức KhanhThư kýX6
6Nguyễn Thanh DuThư kýXXXX7
7Hồ Sỹ TuệThanh traXX4
8Hoàng Trọng LậpThanh tra4
9Huỳnh Bảo LuânThanh traXXX5
10Nguyễn Thị ÁiGiám thịXXX5
11Nguyễn Thị Lan AnhGiám thịX4
12Huỳnh Võ Thị AnhGiám thịX4
13Lê Thị Kim ÁnhGiám thịX4
14Phạm Quang CảnhGiám thịX4
15Văn Thị Dạ ChâuGiám thịXX4
16Nguyễn Minh ChâuGiám thịX4
17Trương Thị Mỹ ChâuGiám thịXX4
18Nguyễn Viết ChínhGiám thịX4
19Niê CườngGiám thịXX4
20Nguyễn Thị Anh ĐàoGiám thịX4
21Nguyễn Văn DụcGiám thịXX4
22Nguyễn Thanh DũngGiám thịXX4
23Trần Ngọc DũngGiám thịX4
24Đào Xuân DũngGiám thịX4
25Trịnh Văn ĐườngGiám thịXX5
26Nguyễn Thị DuyênGiám thịXX4
27Nguyễn Thị HàGiám thịX4
28Đào Thị Thanh HàGiám thịXXX4
29Nguyễn Thanh HảiGiám thịX4
30Đinh Thị HằngGiám thịX4
31Nguyễn Thị HạnhGiám thịX4
32Đỗ Thị HạnhGiám thịX4
33Bùi Thị Hồng HạnhGiám thịX4
34Nguyễn Thị HátGiám thịXX4
35Phan Thị Thu HiềnGiám thịXX4
36Ngọ Thị HiềnGiám thịXX4
37Hồ Thị HiệpGiám thịXX4
38Phạm Thị HiếuGiám thị4
39Nguyễn Thế HoànGiám thịX4
40Lê Huy HùngGiám thịXX4
41Trần Quốc HùngGiám thịXX4
42Nguyễn Đình KiềuGiám thịXX4
43Nguyễn Đình KinhGiám thịXX4
44Võ Thị Phương LanGiám thịXX4
45Vũ Thị Bích LiênGiám thị4
46Phan Thị LiênGiám thịX4
47Bùi Thị LiênGiám thịXX4
48Nguyễn Thị LốiGiám thịX4
49Phạm Quốc MạnhGiám thịXX4
50Đoàn Bình MinhGiám thịX4
51Võ Minh NgoanGiám thịX4
52Nguyễn Hà Hương NgọcGiám thịX4
53Nguyễn Thị Ánh NgọcGiám thịXX5
54Bùi Thị Kim NhungGiám thị4
55H’ Dzoelly NiêGiám thịX4
56H’ Pri NiêGiám thịXX4
57Hoàng Thị Kim OanhGiám thịX4
58Nguyễn Khoa PhápGiám thịX4
59Phạm Vũ Kim PhongGiám thịX4
60Nguyễn Thanh PhongGiám thịX4
61Trần Thị Thu PhươngGiám thịX4
62Nguyễn Thị PhươngGiám thịX4
63Trần Lệ Ng.Lam PhươngGiám thị4
64Nguyễn Thị Xuân PhượngGiám thịXXX4
65Nguyễn Hữu QuếGiám thịXX4
66Nguyễn Ngọc QuýGiám thịXX4
67Hoàng Văn SâmGiám thịX4
68Lê Văn SơnGiám thịXX4
69Vi Văn TảiGiám thịXX4
70Nguyễn Thị TăngGiám thịX4
71Phạm Vĩnh TạoGiám thịX4
72Lê Quyết ThắngGiám thịX4
73Mai Thanh ThắngGiám thịXX4
74Phạm Văn ThắngGiám thịXXX4
75Hồ Tất ThànhGiám thịXX4
76Phan Xuân ThànhGiám thịXXX4
77Nguyễn Thị Châu ThànhGiám thịXXX4
78Lê Thị Thu ThảoGiám thịX4
79Trình Thị Ngọc ThảoGiám thịXX4
80Mai Ngọc ThảoGiám thịXX4
81Lương Xuân ThiệnGiám thịX4
82Hoàng Thị ThuGiám thịXX4
83Phạm Thị ThươngGiám thịX4
84Nguyễn Thị ThúyGiám thịXX4
85Nguyễn Thị ThủyGiám thịX4
86Lý Thanh TìnhGiám thịXX4
87Tạ Thị ToànGiám thịXX4
88Đàm Bình TrọngGiám thịXX4
89Lê Văn TrungGiám thịX4
90Nguyễn Thanh TuấnGiám thịXX4
91Đoàn Thị TuyếtGiám thịXX4
92Lê Thị Kim UyênGiám thịXX4
93Mai Bá VănGiám thịXX4
94Đào Công VinhGiám thịXX4
95Mai Thị Như ÝGiám thịXX4
96Nguyễn Thị YếnGiám thịXX4

 

DS Coi Ktra K10, K11

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ
COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo công văn số 12/QĐ-HTr ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

TTHọ và tênNhiệm vụKhối 10 và 11Tổng
Thứ 4
07/05/2014
Thứ 5
08/05/2014
Thứ 6
09/05/2014
Thứ 7
10/05/2014
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
1Trần Thanh MinhChủ tịchXXXXXXXX13
2Nguyễn Tiến  DũngP. Chủ tịchX4
3Phạm Thị DinhP. Chủ tịchXXX4
4Nguyễn Thị ToánP. Chủ tịchXXXX5
5Nguyễn Đức KhanhThư kýXXXXX6
6Nguyễn Thanh DuThư kýXXX7
7Hồ Sỹ TuệThanh traXX4
8Hoàng Trọng LậpThanh traXXXX4
9Huỳnh Bảo LuânThanh traXX5
10Nguyễn Thị ÁiGiám thịXX5
11Nguyễn Thị Lan AnhGiám thịXXX4
12Huỳnh Võ Thị AnhGiám thịXXX4
13Lê Thị Kim ÁnhGiám thịXXX4
14Phạm Quang CảnhGiám thịXXX4
15Văn Thị Dạ ChâuGiám thịXX4
16Nguyễn Minh ChâuGiám thịXXX4
17Trương Thị Mỹ ChâuGiám thịXX4
18Nguyễn Viết ChínhGiám thịXXX4
19Niê CườngGiám thịXX4
20Nguyễn Thị Anh ĐàoGiám thịXXX4
21Nguyễn Văn DụcGiám thịXX4
22Nguyễn Thanh DũngGiám thịXX4
23Trần Ngọc DũngGiám thịXXX4
24Đào Xuân DũngGiám thịXXX4
25Trịnh Văn ĐườngGiám thịXXX5
26Nguyễn Thị DuyênGiám thịXX4
27Nguyễn Thị HàGiám thịXXX4
28Đào Thị Thanh HàGiám thịX4
29Nguyễn Thanh HảiGiám thịXXX4
30Đinh Thị HằngGiám thịXXX4
31Nguyễn Thị HạnhGiám thịXXX4
32Đỗ Thị HạnhGiám thịXXX4
33Bùi Thị Hồng HạnhGiám thịXXX4
34Nguyễn Thị HátGiám thịXX4
35Phan Thị Thu HiềnGiám thịXX4
36Ngọ Thị HiềnGiám thịXX4
37Hồ Thị HiệpGiám thịXX4
38Phạm Thị HiếuGiám thịXXXX4
39Nguyễn Thế HoànGiám thịXXX4
40Lê Huy HùngGiám thịXX4
41Trần Quốc HùngGiám thịXX4
42Nguyễn Đình KiềuGiám thịXX4
43Nguyễn Đình KinhGiám thịXX4
44Võ Thị Phương LanGiám thịXX4
45Vũ Thị Bích LiênGiám thịXXXX4
46Phan Thị LiênGiám thịXXX4
47Bùi Thị LiênGiám thịXX4
48Nguyễn Thị LốiGiám thịXXX4
49Phạm Quốc MạnhGiám thịXX4
50Đoàn Bình MinhGiám thịXXX4
51Võ Minh NgoanGiám thịXXX4
52Nguyễn Hà Hương NgọcGiám thịXXX4
53Nguyễn Thị Ánh NgọcGiám thịXXX5
54Bùi Thị Kim NhungGiám thịXXXX4
55H’ Dzoelly NiêGiám thịXXX4
56H’ Pri NiêGiám thịXX4
57Hoàng Thị Kim OanhGiám thịXXX4
58Nguyễn Khoa PhápGiám thịXXX4
59Phạm Vũ Kim PhongGiám thịXXX4
60Nguyễn Thanh PhongGiám thịXXX4
61Trần Thị Thu PhươngGiám thịXXX4
62Nguyễn Thị PhươngGiám thịXXX4
63Trần Lệ Ng.Lam PhươngGiám thịXXXX4
64Nguyễn Thị Xuân PhượngGiám thịX4
65Nguyễn Hữu QuếGiám thịXX4
66Nguyễn Ngọc QuýGiám thịXX4
67Hoàng Văn SâmGiám thịXXX4
68Lê Văn SơnGiám thịXX4
69Vi Văn TảiGiám thịXX4
70Nguyễn Thị TăngGiám thịXXX4
71Phạm Vĩnh TạoGiám thịXXX4
72Lê Quyết ThắngGiám thịXXX4
73Mai Thanh ThắngGiám thịXX4
74Phạm Văn ThắngGiám thịX4
75Hồ Tất ThànhGiám thịXX4
76Phan Xuân ThànhGiám thịX4
77Nguyễn Thị Châu ThànhGiám thịX4
78Lê Thị Thu ThảoGiám thịXXX4
79Trình Thị Ngọc ThảoGiám thịXX4
80Mai Ngọc ThảoGiám thịXX4
81Lương Xuân ThiệnGiám thịXXX4
82Hoàng Thị ThuGiám thịXX4
83Phạm Thị ThươngGiám thịXXX4
84Nguyễn Thị ThúyGiám thịXX4
85Nguyễn Thị ThủyGiám thịXXX4
86Lý Thanh TìnhGiám thịXX4
87Tạ Thị ToànGiám thịXX4
88Đàm Bình TrọngGiám thịXX4
89Lê Văn TrungGiám thịXXX4
90Nguyễn Thanh TuấnGiám thịXX4
91Đoàn Thị TuyếtGiám thịXX4
92Lê Thị Kim UyênGiám thịXX4
93Mai Bá VănGiám thịXX4
94Đào Công VinhGiám thịXX4
95Mai Thị Như ÝGiám thịXX4
96Nguyễn Thị YếnGiám thịXX4

Lịch Ktra

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Ngày kiểm traBuổiKhối lớpMôn kiểm traHình thức kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ làm bài
Thứ 3
22/04/2014
Sáng12Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00
Chiều12Vật lýTrắc nghiệm45 phút13h20Từ 13h30-14h15
Lịch sửTự luận45 phút14h55Từ 15h00-15h45
Thứ 4
23/04/2014
Sáng12ToánTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00
Chiều12Hóa họcTrắc nghiệm45 phút13h55Từ 13h30-14h15
Địa lýTự luận45 phút15h25Từ 15h00-15h45
Thứ 5
24/04/2014
Sáng12Tiếng AnhTrắc nghiệm & tự luận45 phút7h20Từ 7h30-8h15
Sinh họcTrắc nghiệm45 phút8h50Từ 9h00-9h45
Thứ 4
07/05/2014
Sáng11Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00
Hóa họcTự luận45 phút9h25Từ 9h30-10h15
Chiều10Ngữ vănTự luận90 phút13h55Từ 14h00-15h30
Hóa họcTự luận45 phút15h55Từ 16h00-16h45
Thứ 5
08/05/2014
Sáng11ToánTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00
Địa lýTự luận45 phút9h25Từ 9h30-10h15
Chiều10ToánTự luận90 phút13h55Từ 14h00-15h30
Địa lýTự luận45 phút15h55Từ 16h00-16h45
Thứ 6
09/05/2014
Sáng11Vật lýTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15
Tiếng AnhTự luận45 phút8h40Từ 8h45-9h30
Chiều10Vật lýTự luận45 phút13h55Từ 14h00-14h45
Tiếng AnhTự luận45 phút15h10Từ 15h15-16h00
Thứ 7
10/05/2014
Sáng11Lịch sửTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15
Sinh họcTự luận45 phút9h25Từ 8h45-9h30
Chiều10Lịch sửTự luận45 phút13h55Từ 14h00-14h45
Sinh họcTự luận45 phút15h10Từ 15h15-16h00