Trang chủ Tags Lịch kiểm tra

Lịch kiểm tra

Lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1 và DSHS kiểm tra bù giữa...

 Kết quả kiểm tra: Học sinh xem tại trang tra điểm https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ hoặc ở bảng tin nhà trường.  Phúc khảo bài kiểm tra: Học sinh...

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...

Lịch thi và danh sách học sinh tham gia thi thử tốt nghiệp THPT...

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...

Lịch, DSHS kiểm tra bù cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lưu ý:Học sinh kiểm tra bù online trên trang https://olm.vn/ với tài khoản đã được giáo viên chủ nhiệm cung cấp. Danh sách học sinh...

Kế hoạch, lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

Học sinh làm bài môn trắc nghiệm bằng bút chì 2B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...