Trang chủ Tags Lịch kiểm tra

Lịch kiểm tra

Lịch, DSHS tham gia thi thử Tốt nghiệp THPT lần 2 năm học 2022-2023

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023

Môn Toán, phần trắc nghiệm, học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình....

Lịch, DSHS kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023

Môn Toán, phần trắc nghiệm, học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình....

Lịch, DSHS tham dự thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2022-2023

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...