Trang chủ HSG VIO Toán DSHS tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp Tỉnh năm...

DSHS tham dự kỳ thi giải toán trên internet cấp Tỉnh năm học 2014-2015 (ngày 20-03-2015)

65

 

Lưu ý:

  • Khối 10, khối 11 thi vào buổi Sáng từ 11h00.

  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.