Trang chủ Kế hoạch công tác Dự thảo kế hoạch công tác từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012

Dự thảo kế hoạch công tác từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DỰ THẢO KẾ HOẠCH

(Từ tháng 04/2012 đến tháng 08/2012)

Thời gian

Tên công việc

Ghi chú

Tuần 32

(từ 02/04-08/04)

– Dạy và học bình thường theo TKB mới;

– Lao động theo kế hoạch;

– Học sinh 12 đăng ký ôn thi TN, đăng ký môn thi thay thế;

– Họp toàn thể cơ quan tháng 04 (tiết 4,5 chiều thứ 5 ngày 05/04);

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Thao giảng, dự giờ ở các tổ chuyên môn, BGH dự giờ đột xuất ở một số giáo viên;

– Kiểm tra 45 phút các môn theo lịch;

Tuần 33

(từ 09/04-15/04)

– Thay đổi thời khóa biểu;

–  Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ tổ viên tháng 03/2012;

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Thao giảng, dự giờ ở các tổ chuyên môn, BGH dự giờ đột xuất ở một số giáo viên;

– Sinh hoạt cụm tổ bộ môn theo lịch của cụm;

– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

– Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II.   Lưu ý Việc ra đề kiểm tra thực hiện theo qui trình như sau:

+ Khối10 và 11 kiểm tra tập trung các môn: Toán, lí, hóa, sinh, văn, sử, địa lý và tiếng Anh (môn lí, hóa, sinh và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận do tổ chuyên môn thống nhất), môn toán và môn ngữ văn thời gian làm bài 90’ các môn còn lại thời gian làm bài 45 phút.

+ Riêng khối 12 Sở ra đề kiểm tra tập trung các môn thi tốt nghiệp (Ngữ văn, hóa học, địa lý, lịch sử, toán – Riêng môn Tiếng Anh và vật lý học sinh chỉ được chọn một trong hai môn vì kiểm tra trùng thời gian). Tổ chuyên môn ra các đề tiếng Anh, vật lý, sinh học (theo hình thức trắc nghiệm)

Bước 1: Mỗi giáo viên dạy môn nào, khối nào thì ra một đề và đáp án kèm theo của môn dạy và khối đó, nộp về cho tổ trưởng.

Bước 2: Tổ trưởng chuyên môn sau khi nhận đề và đáp án từ tổ viên thì thực hiện việc chọn đề phù hợp theo nội dung thống nhất ôn tập kiểm tra học kỳ.

Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn nộp đề và đáp án cho đ/c Tiến Dũng dạng văn bản, bỏ trong phong bì, niêm phong bảo mật.

Tuần 34

(từ 16/04-22/04)

– Dạy học bình thường theo TKB

– Hoàn thành việc chấm trả bài kiểm tra 45 phút trở lên, nhập điểm vào máy tính (tại phòng đ/c Huyền), cho kiểm tra bổ sung đối với các học sinh vắng bài kiểm tra có lý do hạn chót 20/04.

– Sinh hoạt cụm tổ bộ môn theo lịch của cụm;

– Thao giảng, dự giờ ở các tổ chuyên môn, BGH dự giờ đột xuất ở một số giáo viên;

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch;

– Nhận đề kiểm tra học kỳ II tại Sở (ngày 20/04)

– Nhập điểm hệ số 1 (điểm miệng và 15’) có lịch cụ thể sau;

Tuần 35

(từ 23/04-29/04)

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Các tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra học kỳ II cho đ/c Tiến Dũng hạn chót ngày 25/04/2012;

– GVCN khối 12 xếp loại hạnh kiểm cho học sinh – hạn chót ngày 25/04, nộp kết quả về cho đ/c Tiến Dũng để xem xét và nhập vào máy tính, trong quá trình kiểm tra HK II nếu có gì phát sinh sẽ điều chỉnh sau;

– GV bộ môn của các môn không kiểm tra tập trung có thể cho kiểm tra học kỳ II trước khi kiểm tra học kỳ tập trung nhưng phải đảm bảo  đúng tiến độ chương trình và không cắt xén nội dung;

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Kiểm tra học kỳ II lớp 12 (ngày 26,27/04), (xếp theo alpha B, theo thứ tự môn ngoại ngữ, tiếp theo là môn vật lý) có lịch cụ thể sau, khối 10 và 11 nghỉ học ở nhà ôn tập

Tuần 36

(từ 30/04-06/05)

– Dạy học bình thường theo TKB

– Hoàn thành việc chấm bài HK II lớp 12, nộp phiếu điểm về cho đ/c Huyền và bài KT về cho đ/c Tiến Dũng – hạn chót 02/05;

– Chấm phúc khảo cho học sinh nếu học sinh có đơn xin phúc khảo.

– Ngày 03, 04, 05/05/2012 GV bộ môn và GVCN lớp 12 hoàn thành nhập điểm vào sổ lớn và học bạ cho học sinh;

– Ngày 03,04,05/05 học sinh khối 10 và 11 thi học kỳ II (có lịch cụ thể sau), khối lớp 12 nghỉ ở nhà ôn tập;

– GVCN khối 12 bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thi tốt nghiệp cho học sinh;

– Nộp dữ liệu thi tốt nghiệp 2012 cho Sở GD&ĐT

Tuần 37

(từ 07/05-13/05)

– Dạy và học bình thường theo TKB;

– Sáng ngày 07/05/2012 kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ dự thi tốt nghiệp lớp 12;

– Ký học bạ cho học sinh khối 12;

– Dạy và học bình thường theo TKB

– Ngày 07, 08/05/2012 giáo viên bộ môn khối 10 và 11 hoàn thành việc chấm điểm, nộp phiếu điểm cho đ/c Huyền và bài KT về cho đ/c Tiến Dũng.

– Ngày 09, 10, 11/05/2012 chấm phúc khảo bài HK cho học sinh nếu học sinh có nhu cầu, GVCN và GV bộ môn hoàn thành việc nhập điểm vào sổ lớn và học bạ cho học sinh;

– Ngày 12/05/2012 kiểm tra chéo hồ sơ học sinh lớp 10 và 11

Từ 14-31/05 – Lao động theo kế hoạch;

– Họp xét, bình chọn danh hiệu thi đua;

– Báo cáo số liệu tổng kết năm học cho Sở (hạn chót 15/05/2012) ;

– Lập danh sách học sinh thi lại và học sinh rèn luyện hè 2012

– Ký học bạ cho học sinh lớp 10 và 11;

– Tổng kết năm học, tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12;

– Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi tốt nghiệp;

– Tập huấn coi thi, chấm thi tốt nghiệp;

– Học sinh 12 nhận thẻ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2012

– Nhận quyết định làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp năm 2012;

– Chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012-2013;

Tháng 6,7,8/2012 – Coi thi tốt nghiệp THPT 2012 các ngày 02, 03, 04/06

– Chấm thi tốt nghiệp năm 2012;

– Phát giấy báo dự thi đại học năm 2012;

– Coi thi tuyển sinh vào 10 ngày 21,22/06;

– Chấm thi tuyển sinh vào 10 từ 23/06;

– Sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới

– Ngày 01-10/08/2012: Cán bộ công chức viên chức xem kế hoạch năm học mới của nhà trường tại bản tin hoặc trên trang Web của nhà trường.

– Ngày 01/08/2012: Tập trung học sinh và GV toàn trường chuẩn bị cho năm học mới;

– Ngày 10/08/2012: Tổ chức thi lại cho học sinh;

Ea kar, ngày 04 tháng 04 năm 2012

K.T HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng