Trang chủ Tags Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng 8 năm 2019

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới. - Công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. - Nộp các báo cáo về sở GD&ĐT Đắk Lắk. - Tổ chức thi lại cho học sinh lớp 10, 11 năm học 2018-2019. - Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu vào cho học sinh lớp 10 năm học 2019-2020.

Kế hoạch tháng 6,7,8 năm 2015

Kế hoạch tháng 6,7,8 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04, 05 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04, 05 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015