Trang chủ Nổi bật Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”...

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

66

Thầy cô và các em học sinh quan tâm thì nghiên cứu Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 (có file đính kèm) để tham gia.Tải về file này: (TL-kem-Cv-huong-ung-giai-bao-chi-Đai-doan-ket.pdf, 2.37MB)