Trang chủ Tin nhà trường Giới thiệu khen thưởng cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

Giới thiệu khen thưởng cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

190

Thầy cô nào đã hiến máu tình nguyện từ 10 lần trở lên trong giai đoạn 2008 – 2018 thì báo về cho thầy Nguyễn Đức Khanh để lập danh sách giới thiệu khen thưởng, hạn cuối ngày 10-6-2018. Trân trọng.Tải về file này: (CONG-VAN-VE-VIEC-KHEN-THUONG-HIEN-MAU.pdf, Unknown)