Trang chủ Nổi bật Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học,...

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020

334

Công văn hướng dẫn

  • Công văn 3313 – Điều chỉnh lịch tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020: Tải về
  • Công văn 3407 – Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020: Tải về
  • Hướng dẫn Điều chỉnh Nguyện vọng ĐKXT dành cho thí sinh: Tải về