Trang chủ Tags Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng...

Link nguồn: https://baodautu.vn/infographic-thi-sinh-ca-nuoc-se-dieu-chinh-nguyen-vong-dai-hoc-cao-dang-tu-ngay-199-m128686.html   Công văn hướng dẫn Công văn 3313 - Điều chỉnh lịch tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020: Tải về Công văn 3407 - Hướng...

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2019

Các em học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có thể  điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm...

Thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT...

THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT ĐH, CĐSP NĂM 2017 ________   Thực hiện công văn số 936/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 04 tháng 7 năm...