Trang chủ Tags Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm 2019

Các em học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có thể  điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ năm...

Thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT...

THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT ĐH, CĐSP NĂM 2017 ________   Thực hiện công văn số 936/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 04 tháng 7 năm...