Trang chủ Tags Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Thông báo các mốc thời gian và hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT...

THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT ĐH, CĐSP NĂM 2017 ________   Thực hiện công văn số 936/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 04 tháng 7 năm...