Trang chủ GVDG cấp tỉnh Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên...

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 – 2014

889

Hồ sơ và kế hoạch

1. Hồ sơ đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh gồm: (hạn cuối 04/12/2013)

  • Danh sách đăng ký dự thi (mẫu);
  • Tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu);
  • Photo giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường;
  • 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm, xếp loại C trở lên 01 bản in và 01 chứa file SKKN giáo viên  dự thi (kể cả những SKKN đã đạt cấp Sở năm học 2012-2013, phô tô giấy chứng nhận kết quả SKKN cấp Sở năm 2012-2013).

2. Lịch làm việc của hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp tỉnh:

(các giáo viên tham gia hội thi cần chú ý lịch để chuẩn bị và thực hiện đúng)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Các đơn vị gửi Hồ sơ đăng ký dự thi về Sở GD&ĐT

Hạn cuối 09/12/2013

Phòng GDTrH

2

Chấm SKKN

19/12/2014

HT A Sở GD&ĐT

3

Thông báo kết quả chấm SKKN

31/12/2013

Qua Email nội bộ

4

Khai mạc Hội thi

7g30

ngày 13/01/2014

Trường THPT Buôn Ma Thuột

5

Tổ chức thi kiểm tra năng lực

8g30

ngày 13/01/2014

Trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT chuyên Nguyễn Du

6

Thông báo kết quả Thi kiểm tra năng lực và  kế hoạch thi thực hành

20/01/2014

Qua Email nội bộ

7

Bốc thăm tiết dạy (Phần thi thực hành)

Chiều 10/02/2014

Trường THPT Buôn Ma Thuột

8

Thi thực hành

Từ 17/02 đến 22/02/2014

Tại các trường THPT: Buôn Ma Thuột, Chuyên Nguyễn Du,  Chu Văn An, Hồng Đức, Lê Qúy Đôn,  Phú Xuân,Trung tâm GDTX Tỉnh và Trung tâm GDTX  TP. BMT

9

Tổng kết Hội thi

15g30

 22/02/2014

Trường THPT Buôn Ma Thuột

 

Mẫu Tóm tắt thành tích

Tải về các hồ sơ liên quan: