Trang chủ Tags Giáo viên dạy giỏi

Giáo viên dạy giỏi

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi Đắk Lắk năm học 2013-2014

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi Đắk Lắk năm học 2013-2014

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh...

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy...

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 - 2014

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014 Điều kiện dự thi, lịch thi, biểu mẫu đăng kí thi...

Kế hoạch hội thi Giáo viên giỏi tỉnh năm học 2013-2014

Công văn số 59/KH-GDTrH, ngày 18 tháng 9 năm 2013, v/v kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2013 - 2014

Thông báo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường...

Thông báo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 -2012