Trang chủ Tài liệu giảng dạy Hướng dẫn in Bảng điểm môn học (để ghi học bạ)

Hướng dẫn in Bảng điểm môn học (để ghi học bạ)

1215

Thầy cô vào mục: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Bảng điểm môn học.

Chọn học kỳ 2, chọn thông tin lớp mình muốn và bấm xuất Excel.

Xem thêm video thao tác: