Trang chủ Tags SMAS

SMAS

Hướng dẫn in Bảng điểm môn học (để ghi học bạ)

Thầy cô vào mục: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Bảng điểm môn học.Chọn học kỳ 2, chọn thông tin...

Giới thiệu phần mềm quản lý điểm SMAS dành cho giáo viên và phụ...

Để thuận tiện hơn khi dùng phần mềm quản lý điểm SMAS trên điện thoại, thầy cô vào Cửa hàng Play (với điện thoại...

Thông báo về kết quả kiểm tra tập trung – Bài kiểm tra học...

THÔNG BÁO Hiện đã có Kết quả kiểm tra tập trung - Bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019. Nhà trường đã gửi...

Hướng dẫn in phiếu ghi điểm học bạ dành cho giáo viên

Quý thầy cô thực hiện các thao tác sau để in phiếu ghi điểm vào sổ học bạBước 1: Đăng nhập phần mềm quản...

Thông báo về việc sử dụng sổ điểm điện tử SMAS

Thông báo về việc sử dụng sổ điểm điện tử SMAS