Trang chủ Nổi bật Hướng dẫn in phiếu ghi điểm học bạ dành cho giáo viên

Hướng dẫn in phiếu ghi điểm học bạ dành cho giáo viên

4780

Quý thầy cô thực hiện các thao tác sau để in phiếu ghi điểm vào sổ học bạ

Bước 1: Đăng nhập phần mềm quản lý điểm SMAS

https://smas.edu.vn/

Bước 2: Chọn mục: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập

Bước 3: Trong thẻ Báo cáo kết quả học tập, chọn mục: Bảng điểm môn học

Bước 4: Trong mục: Bảng điểm môn học, thầy cô chọn: 

  • Học kỳ: Học kỳ 2
  • Khối: chọn khối
  • Lớp: chọn lớp được phân công giảng dạy
  • Môn học: chọn môn được phân công giảng dạy

Bước 5: Thầy cô bấm nút: Xuất Excel để tải về file Bảng điểm môn học của lớp theo môn.

Bước 6: File điểm Bảng điểm môn học mở trên Excel (minh họa):

Thầy cô có thể ẩn các cột điểm: Miệng, 15 phút, Viết, HK (từ cột D đến cột V) để chỉ còn hiển thị 3 cột nội dung điểm trung bình: HK1, TBM (HK2), CN để ghi học bạ dễ hơn.