Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023

638Tải về file này: (HD-phuc-khao-bai-ktrra-cuoi-hk2-2022-2023.docx, 38KB)

Lưu ý: Học sinh xem điểm trên phần mềm Edu.One hoặc tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/