Trang chủ Tags Hướng dẫn phúc khảo

Tag: Hướng dẫn phúc khảo

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2023-2024

Lưu ý: Học sinh xem điểm tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023

Lưu ý: Học sinh xem điểm trên phần mềm Edu.One hoặc tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ 

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023

Lưu ý: Học sinh xem điểm ở bảng tin hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023

Lưu ý: Học sinh xem điểm ở bảng tin hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 7h45 đến 10h00, ngày 23/5/2022. Các em...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 2...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 8h00-10h00, ngày 08/4/2022. Các em xem điểm trên trang...