Trang chủ Tags Hướng dẫn phúc khảo

Hướng dẫn phúc khảo

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 7h45 đến 10h00, ngày 23/5/2022. Các em...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 2...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 8h00-10h00, ngày 08/4/2022. Các em xem điểm trên trang...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1...

THÔNG BÁO Hiện đã có kết quả kiểm tra tập trung cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022. Các em xem điểm trên trang tra điểm của nhà trường tại địa...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021

Học sinh xem điểm trên bảng tin của nhà trường hoặc tại địa chỉ: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ Tải về mẫu danh sách PK2

Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT QG năm 2016

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 22/7/2016 đến hết ngày 29/7/2016;