Trang chủ Tags Hướng dẫn phúc khảo

Tag: Hướng dẫn phúc khảo

Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT QG năm 2016

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 22/7/2016 đến hết ngày 29/7/2016;

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK1, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK1, 2013 - 2014