Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 1 năm...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2023-2024

844Tải về file này: (HD-phuc-khao-bai-ktrra-giua-hk1-2023-2024.docx, 39KB)

Lưu ý: Học sinh xem điểm tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/