Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra giữa học...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

1011
  • Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 8h00-10h00, ngày 08/4/2022.
  • Các em xem điểm trên trang tra điểm của nhà trường tại địa chỉ: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/