Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 01 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 01 năm 2015

50
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

– Sơ kết học kỳ I năm 2014-2015;

– Bắt đầu học chương trình học kỳ II năm học 2014-2015 (từ 05/01/2015);

– Họp xếp loại thi đua học kỳ I;

– Các tổ chuyên môn nộp các loại báo cáo về phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (trước ngày 08/01/2015);

– Dạy học theo PPCT;

– Thao giảng, dự giờ;

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 01/2015 và nộp kết quả về phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trước ngày 31/01/2015;

– Hoàn thành hồ sơ cuộc thi dạy học thi liên môn tích hợp để nộp về Sở trước ngày 24/01/2015;

– Sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch Cụm;

– Các tổ chuyên môn nộp kế hoạch chuyên môn học kỳ II;

– Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi các cấp;

– Đoàn TN tham gia các hoạt động chào mừng ngày học sinh sinh viên 09/01;

– Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;

– Lao động theo kế hoạch.

 

2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 21

Từ 05/01/2015

Đến 11/01/2015

– Bắt đầu dạy học chương trình học kỳ II

– Hoàn thành các điểm số, xếp loại học sinh học kỳ I

2 Tuần 22

Từ 12/01/2015

Đến 18/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp phụ huynh học sinh HKI

3 Tuần 23

Từ 19/01/2015

Đến 25/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Hoàn thành bài thi liên môn tích hợp để nộp về Sở

4 Tuần 24

Từ 26/01/2015

Đến 01/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 01/2015

 

Ea Kar, ngày 05 tháng 01 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng