Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 02 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 02 năm 2015

78
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

– Sơ kết học kỳ I năm 2014-2015;

– Dạy học theo PPCT;

– Thao giảng, dự giờ;

– Tổ chức thao giảng qua mạng theo kế hoạch của Sở;

– Chuẩn bị các nội dung tham gia triển lãm 40 năm ngành giáo dục Đăk Lăk (nộp Sở từ ngày 24/02 đến ngày 27/02);

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 02/2015 và nộp kết quả về phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trước ngày01/03/2015;

– Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp tỉnh cho học sinh Trung học;

– Tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Tỉnh ;

– Sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch Cụm;

– Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi các cấp;

– Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;

– Lao động theo kế hoạch.

2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 25

Từ 02/02/2015

Đến 08/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung môn toán 11 (đại số);

– Tư vấn tuyển sinh ĐHCĐ năm 2015.

2 Tuần 26

Từ 09/02/2015

Đến 15/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Sơ kết học kỳ I (Từ 7h00, ngày 11/02/2015);

– Lao động theo kế hoach;

– Bắt đầu nghỉ tết nguyên đán (từ ngày 13/02/2015 tức 26/12/Giáp Ngọ đến thứ 2, ngày 23/02/2015 tức ngày 06/01/ Ất Mùi).

3 Tuần

Từ 16/02/2015

Đến 22/02/2015

– Nghỉ tết nguyên đán;

– Trực lãnh đạo theo lịch;

– Tổ chức đón giao thừa tại Trường từ 21h00 ngày ngày18/02/2015, tức ngày 30/12/ Giáp Ngọ).

4 Tuần 27

Từ 23/02/2015

Đến 01/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB (từ thứ 3, ngày 24/02/2015 tức ngày 06/01/ Ất Mùi)

 

 

Ea Kar, ngày 28 tháng 01 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng