Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

– Dạy học theo PPCT;

– Thao giảng, dự giờ;

– Tổ chức thao giảng qua mạng theo kế hoạch của Sở;

– Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 40 năm ngày giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đăk Lăk;

– Tham gia triển lãm 40 năm ngành giáo dục Đăk Lăk;

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 02/2015;

– Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi các cấp;

– Tham gia hội thi viết SKKN cấp Sở năm 2015;

– Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015, kỳ thi quốc gia năm 2015;

– Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;

– Chuẩn bị các nội dung liên quan để Sở giáo dục Đăk Lăk về thanh tra việc phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2015 (tháng 04/2015);

– Kiểm tra hồ sơ khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia năm 2015;

– Lao động theo kế hoạch.

2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 27

Từ 02/03/2015

Đến 08/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

– Họp cha mẹ học sinh khối 12;

– Tham gia thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng

2 Tuần 28

Từ 09/03/2015

Đến 15/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Chấm SKKN cấp trường;

– Tham gia triễn lãm 40 năm ngành giáo dục Đăk Lăk

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

3 Tuần 29

Từ 16/03/2015

Đến 22/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Nộp SKKN lên Sở;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2015;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

4 Tuần 30

Từ 23/03/2015

Đến 29/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015 (lần 1)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

 

Ea Kar, ngày 02 tháng 03 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng