Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2015

8
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

– Dạy học theo PPCT;

– Thao giảng, dự giờ;

– Tổ chức thao giảng qua mạng theo kế hoạch của Sở;

– Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 40 năm ngày giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đăk Lăk;

– Tham gia triển lãm 40 năm ngành giáo dục Đăk Lăk;

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 02/2015;

– Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi các cấp;

– Tham gia hội thi viết SKKN cấp Sở năm 2015;

– Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015, kỳ thi quốc gia năm 2015;

– Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;

– Chuẩn bị các nội dung liên quan để Sở giáo dục Đăk Lăk về thanh tra việc phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2015 (tháng 04/2015);

– Kiểm tra hồ sơ khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia năm 2015;

– Lao động theo kế hoạch.

2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 27

Từ 02/03/2015

Đến 08/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

– Họp cha mẹ học sinh khối 12;

– Tham gia thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng

2 Tuần 28

Từ 09/03/2015

Đến 15/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Chấm SKKN cấp trường;

– Tham gia triễn lãm 40 năm ngành giáo dục Đăk Lăk

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

3 Tuần 29

Từ 16/03/2015

Đến 22/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Nộp SKKN lên Sở;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2015;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

4 Tuần 30

Từ 23/03/2015

Đến 29/03/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015 (lần 1)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

 

Ea Kar, ngày 02 tháng 03 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng