Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 04, 05 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04, 05 năm 2015

90
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04, 05

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

 

 • Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung chương trình để ra đề kiểm tra HK II năm học 2014-2015 (mỗi môn, mỗi khối lớp nộp 2 đề) nộp trước ngày 22/4/2015 về cho đ/c Tiến Dũng để kịp thời photo;
 • GVBM cần vào điểm thành phần theo đúng quy định trong thông tư Số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo (xem thêm thống kê điểm thành phần tối thiểu của nhà trường để vào điểm chính xác hơn);
 • Dạy bù để kịp tiến độ chương trình (nếu dạy chưa kịp tiến độ chương trình). Tuyệt đối không được cắt xén chương trình;
 • Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ chuyên môn;
 • Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); ngày Giổ tổ Hùng Vương năm 2015;
 • Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 3, 4/2015;
 • Tổ chức thi thông tin phát hiện học sinh giỏi cấp trường năm học 2014-2015 (thi vào ngày 19/4/2015);
 • Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015, kỳ thi quốc gia năm 2015;
 • Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;
 • Chuẩn bị các nội dung liên quan để Sở giáo dục Đăk Lăk về thanh tra việc phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2015;
 • Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia năm 2015;
 • Hoàn thành hồ sơ dự thi Tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ năm 2015 gửi dữ liệu về Sở Giáo dục Đăk Lăk và Bộ GDĐT (trước ngày 30/4/2015);
 •  Lao động theo kế hoạch.


2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 32

Từ 06/4/2015

Đến 12/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– GVCN kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015, cần rà soát phần lí lịch của học sinh để khớp với nhau (lần 1)

– Tư vấn, hướng dẫn ghi hồ sơ kì thi THPT 2015 (10,11/4)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

2 Tuần 33

Từ 13/4/2015

Đến 19/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Thu hồ sơ đăng ký dự thi THPT 2015 (theo lịch). Nhập liệu vào phần mềm thi THPT (từ 15-25/4)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

3 Tuần 34

Từ 20/4/2015

Đến 26/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT 2015 (25/4 để hoàn thành dữ liệu)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

4 Tuần

Từ 27/4/2015

Đến 02/5/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Nghỉ lễ theo lịch (từ 28/4 đến hết 03/5/2015)

5 Tuần 35

Từ 04/5/2015

Đến 10/5/2015

– Kiểm tra HK II lớp 12 (ngày 4,5/5/2015)

– Kiểm tra HK II lớp 11 (ngày 6,7/5/2015)

– Kiểm tra HK II lớp 10 (ngày 8,9/5/2015)

– Nộp hồ sơ và các dữ liệu liên quan đến kì thi quốc gia THPT năm 2015 về Sở (trước ngày 07/5/2015)

6 Tuần 36

Từ 11/5/2015

Đến 17/5/2015

– Dạy học bình thường theo TKB, dạy bù nếu chưa dạy hết chương trình, tuyệt đối không được cắt xén chương trình;

– Xếp loại hạnh kiểm học sinh các khối lớp

– GVBM hoàn thành điểm các khối lớp trước ngày 14/5/2015

– Học sinh nộp phúc khảo bài kiểm tra học kỳ vào ngày 15/5/2015. Chấm phúc khảo bài kiểm tra HK II vào ngày 16/5/2015.

7 Tuần 37

Từ 18/5/2015

Đến 24/5/2015

– Giáo viên bộ môn hoàn thành điểm vào học bạ trước ngày 20/5/2015;

– GVCN hoàn thành hồ sơ học bạ trước ngày 23/5/2015, nộp danh sách học sinh đăng ký môn thi lại, học sinh rèn luyện hè cho đồng chí Tiến Dũng trước ngày 23/5/2015;

– Họp thi đua cuối năm học 2014-2015

8 Tuần 38

Từ 25/5/2015

Đến 01/6/2015

– Tổng kết năm học 2014-2015

– Nộp các loại báo cáo lên Sở theo quy định;

– Hoàn thành phụ lục số 10 để nộp Sở chuẩn bị cho kết nối kết quả tốt nghiệp THPT năm 2015;

– Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2015 khu vực Ea Kar (nếu có);

– Lập kế hoạch hè, chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015;

– Thông báo các loại kế hoạch liên quan khác lên trang Web của nhà trường

 

Ea Kar, ngày 01 tháng 4 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng