Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 04 năm 2015

Kế hoạch chuyên môn tháng 04 năm 2015

57
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04

Năm học: 2014-2015

__________

1/ Kế hoạch chung

 • Dạy học theo PPCT;
 • Dạy bù để kịp tiến độ chương trình (nếu dạy chưa kịp tiến độ chương trình). Tuyệt đối không được cắt xén chương trình;
 • Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ chuyên môn;
 • Tổ chức thao giảng qua mạng theo kế hoạch của Sở;
 • Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày Giổ tổ Hùng Vương năm 2015;
 • Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 03/2015;
 • Tích cực ôn thi học sinh giỏi (cấp trường, IOE, IOM);
 • Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015, kỳ thi quốc gia năm 2015;
 • Thực hiện hoạt động NGLL theo kế hoạch từ đầu năm học;
 • Chuẩn bị các nội dung liên quan để Sở giáo dục Đăk Lăk về thanh tra việc phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2015;
 • Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia năm 2015;
 • Hoàn thành hồ sơ dự thi Tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ năm 2015 gửi dữ liệu về Sở Giáo dục Đăk Lăk và Bộ GDĐT (trước ngày 30/4/2015);
 • Lao động theo kế hoạch.

2/ Kế hoạch cụ thể

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Tuần 31

Từ 30/3/2015

Đến 05/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

– Tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2015

2 Tuần 32

Từ 06/4/2015

Đến 12/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2015 (lần 1)

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

3 Tuần 33

Từ 13/4/2015

Đến 19/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2015;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

4 Tuần 34

Từ 20/4/2015

Đến 26/4/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Thao giảng dự giờ theo kế hoạch;

5 Tuần 35

Từ 27/4/2015

Đến 02/5/2015

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Nghỉ lễ theo lịch (từ 28/4 đến hết 03/5/2015)

 

Ea Kar, ngày 01 tháng 4 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng