Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 2 năm 2014

Kế hoạch chuyên môn tháng 2 năm 2014

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 02 NĂM 2014

 

 

–         Tiếp tục thao giảng dự giờ, thăm lớp theo kế học kỳ II năm học 2013-2014 (các tổ trưởng chuyên môn cần có kế hoạch phân công cụ thể);

–         Các đ/c tổ trưởng, tổ phó chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn các thành viên trong tổ từ đầu học kỳ II đến hết tháng 02/2014 (coi như kiểm tra đợt 1);

–         Tổ chức cuộc thi “Tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2013-2014” (xem thêm kế hoạch hội thi);

–         Tham gia thi “tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học” Cụm 3 tại trường THPT Trần Nhân Tông (dự kiến 06/3/2014);

–         Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh lớp 12 (ngày 27/02/2014) theo đề chung của Sở (tiết 71, chương trình CB);

–         Tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 (phần thi thực hành từ 17 đến 22/02/2014);

–         Tổ chức hội thảo chuyên môn;

–         Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2013-2014 (tham gia thi học sinh giỏi tỉnh và thi olympic 30/04), thi cấp tỉnh vào ngày 18/03/2014;

–         Tiếp tục viết SKKN năm học 2013-2014 (dự kiến tham gia thi cấp Sở vào 15/03/2014);

–         Tiếp tục tăng cường khâu kiểm tra công tác dạy học chính khóa và dạy thêm;

–         Hướng dẫn đoàn giáo sinh thực tập của Đại học Quy Nhơn (theo phân công);

–         Tham gia hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2014 (theo kế hoạch của BTC).

 

                                                              Ea kar, ngày 10 tháng 02 năm 2014

                                                                        K. T Hiệu trưởng

                                                                        P. Hiệu trưởng

 

                                                          (đã ký)             

 

 

                                                                                           Nguyễn Tiến Dũng