Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tháng 11 năm học 2011-2012

Kế hoạch tháng 11 năm học 2011-2012

51
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2011-2012

1. Tư tưởng chính trị

– Tập trung dạy và học lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

– Tham gia các phong trào văn hóa văng nghệ TDTT do cấp trên phát động

– Tiếp tục triển khai hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”

– Ổn định dạy và học, thực hiện đúng qui chế chuyên môn

2. Công việc cụ thể

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 (tuần 12 và tuần 13 học kỳ I năm học 2011-2012) đ/c: Phạm Thị Dinh Phụ trách

– Thi giáo án điện tự do Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk phát động (đ/c Tiến Dũng phụ trách):

+ Các tổ chuyên môn soạn thi theo qui định của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăk Lăk (xem công văn hướng dẫn)

+ Hạn chót nộp vào ngày 15 tháng 11 năm 2011 (nộp bằng file cho đồng chí Tiến Dũng)

– Hoàn tất danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh  (đ/c Toán phụ trách)

– Tiến hành trình Sở giáo dục cấp giấy phép dạy thêm cho giáo viên có nhu cầu làm giấy phép dạy thêm (các đồng chí có nhu cầu nộp hồ sơ theo qui định cho đồng chí Tiến Dũng hạn chót 15/11/2011)

– Triển khai công tác giám thị, giám sát các hoạt động của học sinh trong thời gian học sinh lên trường học tập và rèn luyện.

– Kết hợp hội cha mẹ học sinh, đoàn TN và lực lượng công an thị trấn, dân phòng thị trấn Eakar triển khai kế hoạch an ninh trường học.

– Tiếp tục trả học phí cho học sinh theo quy định của nhà nước

– Hướng dẫn đoàn kiến tập sư phạm của đại học Tây Nguyên (hai tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2011)

– Khảo sát học sinh về chất lượng dạy và học trên lớp của thầy cô giáo

– Kiểm tra nội bộ một số tổ chuyên môn:

+ Hồ sơ cá nhân của các tổ viên

+ Hồ sơ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

– Chi ủy kiểm tra hoạt động của hai tổ chức đoàn thể trong nhà trường:

+ Đoàn thanh niên (Đoàn trường và chi đoàn GV)

+ Công đoàn nhà trường

– Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới các tổ trưởng và tổ phó chuyên môn

– Đoàn thanh niên và Công đoàn nhà trường tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011

– Tham gia hội thao ngành: Môn tennit và bóng chuyền nữ (ngày 12, 13, 14 tháng 11 năm 2011)

– Kiểm tra dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường

– Đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục về đánh giá ngoài tại trường. Bắt đầu thực hiện từ ngày 10/11/2011 cho đến khi kết thúc công việc.

– Các tổ chuyên môn tiếp tục tăng cường thao giảng dự giờ, họp định kỳ và gửi trích biên bản cuộc họp về cho đồng chí Tiến Dũng.

– Kiểm tra theo lịch của nhà trường và của Sở giáo dục Đăk Lăk

– Kiểm tra tập trung môn ngữ văn 12 theo đề của Sở (sáng ngày 10 tháng 11 năm 2011)

– Triển khai thi Olimpic tiếng Anh trên mạng (cô Dinh và tổ ngoại ngữ phụ trách)

– Thanh lý một số cơ sở vật chất của nhà trường (Hội đồng thanh lý cơ sở vật chất)

– Đoàn thanh tra tài chính của huyện thanh tra định kỳ 3 năm một lần về các khoản thu chi ngoài ngân sách (kiểm tra trong 20 ngày từ ngày 24 tháng 10 năm 2011). Kiểm tra các khỏa thu chi ngoài ngân sách từ tháng 09/2008 đến tháng 09/2011.

– Hoàn tất các khoản thu của học sinh theo qui định

Trên đây là dự thảo một số nội dung công việc trong tháng 11/2011, nếu có những công việc phát sinh, đột xuất nhà trường sẽ thông báo sau

Ea kar, ngày 31 tháng 10 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG