Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tháng 12 năm học 2011-2012

Kế hoạch tháng 12 năm học 2011-2012

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THÁNG 12

NĂM HỌC 2011-2012

– Căn cứ công văn số 956/ SGD&ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2011-2012;

– Công văn số 1287/SGD-KTKĐCLGD-CNTT ngày 24 tháng 11 năm 2011 của phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012;

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự lập dự thảo kế hoạch tháng 12/2011 như sau:

(đây là dự thảo có thể có sự điều chỉnh, đề nghị các đồng chí xem thêm ở kế hoạch của từng tuần cụ thể)

Thời gian Công việc Ghi chú
Ngày 05,06,07/12

(thứ 2,3,4)

Đoàn kiểm định đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk làm việc tại trường
Từ ngày: 05 đến ngày 10/12

(tuần 15)

Thanh tra chuyên môn cụm 3 gồm các trường:

(Trường Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tất Thành, Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Bình, Trần Nhân Tông, TTGDTX Ea Kar, Ngô Gia Tự)

Ngày 10/12

(thứ 7 tuần 16)

Thanh tra chuyên môn cụm 3 tại trường THPT Ngô Gia Tự (các giáo viên được thanh tra chuẩn bị hồ sở cá nhân đầy đủ và nộp về phòng đồng chí Tiến Dũng)
Từ ngày 12 đến ngày 17/12 (Thứ 2 đến thứ 7 – tuần 17)

– Các giáo viên bộ môn nhập điểm hệ số 1 tại phòng máy tính (đ/c Huyền)

– Các tổ chuyên môn được phân công ra đề kiểm tra học kỳ nộp đề và file về cho đồng chí Tiến Dũng hạn chót 17h00 ngày 15/12/2011, cụ thể: (xem thêm phần hướng dẫn kiểm tra học kỳ I)

+ Khối 10 và 11 theo hình thức tự luận các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh (môn Tiếng Anh có thể kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận)

+ Khối 12: Theo hình thức trắc nghiệm môn vật lý và môn sinh học. Các môn còn lại (Toán, Hóa, Sử, Địa, Tiếng Anh, Ngữ văn) đề của Sở GD&ĐT.

– Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành danh sách, sơ yếu lý lịch của học sinh trong sổ điểm lớn để chuẩn bị cho giáo viên bộ môn vào điểm (hạn chót ngày 16/12/2011) GVCN phải hoàn thành.

– Cho kiểm tra bù đối với những học sinh thiếu bài kiểm tra (chỉ kiểm tra bù đối với học sinh thiếu bài kiểm tra vì nghỉ có lý do), đề nghị các đồng chí xem lịch cụ thể ở bảng tin.

– Các bộ môn không kiểm tra học kỳ tập trung tranh thủ thời gian kiểm tra học kỳ theo đúng tiến độ chương trình.

Ngày 20,21,22/12

(Thứ 3,4,5 – tuần 18)

Học sinh khối 10 và 11 kiểm tra hết học kỳ I (xem lịch kiểm tra), học sinh khối 12 ở nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
Ngày 23,24/12

(Thứ 6,7 – tuần 18)

Toàn trường nghỉ dạy và học, thầy cô giáo ở nhà chấm bài kiểm tra học kỳ
Ngày 26/12

(Thứ 2 – tuần 19)

– Giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm cho học sinh, nộp kết quả xếp loại hạnh kiểm về cho đồng chí Tiến Dũng (đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nhận mẫu biên bản xếp hạnh kiểm tại phòng đồng chí Dũng và nộp cho đồng chí Dũng trước 17h00 ngày 26/12).

– Giáo viên bộ môn khối 10 và 11 sắp xếp thời gian trả bài kiểm tra học kỳ I cho học sinh, chấm lại những bài học sinh có nhu cầu phúc khảo. Nộp phiếu điểm về cho đồng chí Huyền để nhập máy tính điểm kiểm tra học kỳ.

Ngày 27,28/12

(Thứ 3,4 – tuần 19)

Khối 12 kiểm tra hết học kỳ I, khối 10 và 11 nghỉ, giáo viên bộ môn khối 10 và 11 nhập điểm vào sổ lớn.
Ngày 29/12

(thứ 5 – tuần 19)

Toàn trường nghỉ dạy và học, tập huấn cho giáo viên (có danh sách kèm theo) và học sinh khối 11 chuẩn bị khảo sát quốc gia. Mới điều chỉnh bổ sung
Ngày 30, 31/12

(thứ 6,7 – tuần 19)

Khảo sát quốc gia ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cho học sinh khối 11 (có lịch cụ thể)

Ea kar, ngày 29 tháng 11 năm 2011

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng