Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tháng 3 năm 2012 (năm học 2011-2012)

Kế hoạch tháng 3 năm 2012 (năm học 2011-2012)

50
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2012

1. Về công tác tư tưởng chính trị

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/03, ngày 10/03, ngày 26/03

– Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03(công đoàn)

– Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/03

– Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan

2. Về công tác chuyên môn

– Dạy học đủ và đúng tiến độ chương trình, thực hiện nội dung HĐNGLL và hướng nghiệp theo qui định

– Duy trì và thực hiện tốt việc thể dục giữa giờ

– Thực hiện chương trình giảm tải ở một số môn học

– Tiếp tục thao giảng dự giờ, góp ý.

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường

– Chấm trả bài đầy đủ cho học sinh theo đúng qui định của nhà trường

– Quản lý chặt chẽ công tác dạy và học

– Chuẩn bị tham dự thi học sinh và giáo viên giỏi môn GDCD-Tuyên truyền phổ biến pháp luật

– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

– Giáo viên dạy môn Tiếng Anh đi tập huấn tại BMT theo lịch

– Hoàn tất công tác hướng dấn thực tập sư phạm

– Làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2012, nhận hồ sơ của học sinh có đăng ký dự thi vào các trường đại học và cao đẳng (Từ 15/03 đến 30/03/2012)

– Tổ chức chấm SKKN cấp trường vào ngày 10/03/2012

– Kiểm tra đợt I hồ sơ của học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2012 – Chuẩn bị cho công tác ôn thi TN THPT năm 2012

– Tổ chức kiểm tra tập trung theo đề của Sở (một số môn)

– Tổ chức thi Olympic Tiếng Ạnh trên mạng quy mô cấp tỉnh

– Tham gia các công việc của cụm tổ chuyên môn theo quy định của cụm trưởng

3. Công tác khác

– Rà soát, sữa chữa bổ sung cơ sở vật chất, bàn ghế của học sinh.

– Đoàn TN hoàn thành công trình TN

– Triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động

– Lao động, vệ sinh theo kế hoạch

– Chuẩn bị họp trực tuyến qua mạng với GĐ Sở GD&ĐT Đăk Lăk

– Tăng cường khâu quản lý nề nếp của học sinh

– Hoàn thành các khoản thu theo qui định, đồng thời trả tiền học phí cho học sinh theo lịch

T.M. BGH

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng