Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tháng 8 năm học 2014 – 2015

Kế hoạch tháng 8 năm học 2014 – 2015

71
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2014-2015

_____________

 

TT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 31/7/2014 Học sinh khối 10 và 11 (năm 2013-2014) xem lịch thi lại tại bảng tin và trang Web của nhà trường.
2 04/8/2014 Học sinh khối 10 và 11 (năm 2013-2014) thi lại theo lịch (xem thêm lịch thi lại). Hoàn thành việc chấm điểm thi lại.
3 05/8/2014 – Học sinh khối 10 tập trung đề nghe phổ biến kế hoạch (từ 8h00);

– Tập huấn giải toán trên máy tính Caisio (Toán).

4 06,07/8/2014 – Học sinh lớp 10 nộp đơn xin học thêm tại nhà trường;

– Tập huấn giải toán trên máy tính Caisio (lý, hóa, sinh).

5 Từ 08-14/8/2014 – Phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu;

– Tập huấn chuyên môn, pháp chế theo kế hoạch.

6 14,15/8/2014 – Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, nhân viên nhà trường;

– Họp cơ quan đầu năm học;

– Tập huấn chuyên môn theo kế hoạch.

7 16/8/2014 – Học sinh xem danh sách lớp (tại bảng tin hoặc trên trang Web của nhà trường);

– Học sinh toàn trường tập hợp theo sơ đồ phòng học (khối 11,12 buổi sáng từ 8h; khối 10 buổi chiều từ 14h00) để nghe GVCN phổ biến các kế hoạch;

– Tập huấn chuyên môn theo kế hoạch.

8 17/8/2014 – Xem thời khóa biểu năm học mới;

– Lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp chuẩn bị các nội dung cho năm học mới. Bổ sung bàn ghế nếu thiếu.

9 18/8/2014 – Dạy học chính thức năm học 2014-2015 (khối 10 buổi chiều, khối 11 và 12 buổi sáng);

– Tiếp tục thực hiện việc tập huấn theo kế hoạch;

– Chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học;

– Chuẩn bị thành lập đội tuyển học sinh giỏi (dự kiến thi chọn HSG quốc gia vào cuối tháng 10/2014).

10 Từ 25/8 đến 30/8/2014 – Toàn trường nghỉ dạy và học.

(Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện)

 

Ea Kar, ngày 31 tháng 7 năm 2014

P. HIỆU TRƯỞNG

                                                         (đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng