Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch từ ngày 12/12/2011 đến 07/01/2012

Kế hoạch từ ngày 12/12/2011 đến 07/01/2012

25
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH TỪ NGÀY 12/12/2011 ĐẾN 07/01/2012

Thời gian Công việc Ghi chú
Từ ngày 12 đến ngày 17/12 (Thứ 2 đến thứ 7 – tuần 17) – Các giáo viên bộ môn nhập điểm hệ số 1 tại phòng máy tính (đ/c Huyền)

– Các tổ chuyên môn được phân công ra đề kiểm tra học kỳ nộp đề (không có đáp án) cho đồng chí Tiến Dũng hạn chót 17h00 ngày 15/12/2011, cụ thể:(xem thêm phần hướng dẫn kiểm tra học kỳ I)

– Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành danh sách, sơ yếu lý lịch của học sinh trong sổ điểm lớn để chuẩn bị cho giáo viên bộ môn vào điểm (hạn chót ngày 16/12/2011) GVCN phải hoàn thành.

– Cho kiểm tra bù đối với những học sinh thiếu bài kiểm tra (chỉ kiểm tra bù đối với học sinh thiếu bài kiểm tra vì nghỉ có lý do), đề nghị các đồng chí xem lịch cụ thể ở bảng tin.

– Các bộ môn không kiểm tra học kỳ tập trung tranh thủ thời gian kiểm tra học kỳ theo đúng tiến độ chương trình.

Ngày 20,21,22/12

(Thứ 3,4,5 – tuần 18)

– Học sinh khối 10 và 11 kiểm tra hết học kỳ I (xem lịch kiểm tra), học sinh khối 12 ở nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

– Nhận đề kiểm tra HK I tại Sở ngày 22/12 (Văn thư)

– Thăm hỏi huyện đội Ea kar chiều 22/12 (Đoàn TN và CĐ). Gặp mặt cựu chiến binh và giáo viên quốc phòng tại trường (lúc 17h00)

Ngày 23,24/12

(Thứ 6,7 – tuần 18)

Toàn trường nghỉ dạy và học, thầy cô giáo ở nhà chấm bài kiểm tra học kỳ I cho khối 10 và 11
Ngày 26/12

(Thứ 2 – tuần 19)

– Giáo viên bộ môn khối 10 và 11 sắp xếp thời gian trả bài kiểm tra học kỳ I cho học sinh, chấm lại những bài học sinh có nhu cầu phúc khảo. Nộp phiếu điểm về cho đồng chí Huyền để nhập máy tính điểm kiểm tra học kỳ.

– Giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm cho học sinh, nộp kết quả xếp loại hạnh kiểm về cho đồng chí Tiến Dũng (đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nhận mẫu biên bản xếp hạnh kiểm tại phòng đồng chí Dũng và nộp cho đồng chí Dũng trước 17h00 ngày 26/12).

Ngày 27,28/12

(Thứ 3,4 – tuần 19)

Khối 12 kiểm tra hết học kỳ I, khối 10 và 11 nghỉ, giáo viên bộ môn khối 10 và 11 nhập điểm vào sổ lớn.
Ngày 29/12

(thứ 5 – tuần 19)

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Tập huấn cho giáo viên (có danh sách kèm theo) và học sinh khối 11 chuẩn bị khảo sát quốc gia.

Mới điều chỉnh bổ sung. Sẽ có lịch và danh sách coi thi cụ thể sau
Ngày 30/12

(thứ 6 – tuần 19)

– Buổi sáng: khảo sát quốc gia môn Ngữ văn từ 7h00 (thời gian làm bài 120 phút)

– Buổi chiều: khảo sát quốc gia môn Toán từ 13h45 (thời gian làm bài 120 phút)

Ngày 31/12

(thứ 7 – tuần 19)

– Buổi sáng: khảo sát quốc gia môn tiếng Anh từ 7h00 (thời gian làm bài 90 phút). Từ 9h30 trả lời Phiếu hỏi (theo mẫu của bộ).

– Buổi chiều: Toàn trường nghỉ

Chủ nhật ngày 01/01/2012 Nghỉ tết dương lịch
Thứ 2 ngày 02/01/2012 Nghỉ bù tết dương lịch
Thứ 3 ngày 03/01/2011 – Giáo viên dạy lớp 12 hoàn thành việc chấm trả bài cho học sinh, chấm phúc khảo nếu có. Nộp phiếu điểm về cho đồng chí Huyền văn thư (hạn chót 11h00 ngày 03/01/2012)

– Toàn trường dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và 11 hoàn thành sổ điểm lớn của lớp chủ nhiệm.

Thứ 4, 5 ngày 04,05/01/2012 – Toàn trường dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên bộ môn lớp 12 hoàn thành điểm vào sổ lớn (hạn chót 17h00 ngày 05/01/2012)

Thứ 06 ngày 06/01/2012 – Toàn trường nghỉ dạy và học

– Giáo viên chủ nhiệm khối 12 hoàn thành sổ điểm lớn của lớp chủ nhiệm (hạn chót 11h00 ngày 06/01/2011)

– Buổi chiều kiểm tra chéo hồ sơ, tổng hợp các số liệu chuẩn bị cho xếp loại thi đua cuối kỳ I

Thứ 07 ngày 07/01/2012 – Toàn trường nghỉ dạy và học

– Buổi sáng các tổ chuyên môn xếp loại thi đua cuối HK I, nộp kết quả tổng hợp về cho đ/c Du thư ký HĐ, hạn chót 11h00 cùng ngày.

– Buổi chiều họp hội đồng thi đua (Thành phần gồm: BGH, CĐ, Đoàn TN, tổ trưởng chuyên môn, GVCN) từ 14h00

Ea kar, ngày 12 tháng 12 năm 2011

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng