Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ 2012

Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ 2012

42
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2012

STT Công việc Phụ trách Thời gian
1 Hướng dẫn ghi thông tin phiếu ĐKDT, địa chỉ truy cập thông tin về tuyển sinh thầy Trần Thanh Minh;

thầy Khanh

từ 14h00′ ngày 19/3/2012
2 Các lớp nộp phiếu ĐKDT (đã được sắp xếp theo Mã trường, Khối, Ngành), Danh sách học sinh đăng ký dự thi ĐH-CĐ, Lệ phí thi về nhà trường

Danh sách học sinh đăng ký dự thi ĐH-CĐ được lập theo cấu trúc:

STT, Họ hs, Tên hs, Mã trường, Khối, Ngành, Lệ phí

và phải sắp xếp theo Mã trường, Khối, Ngành

cô Hiền, cô Hà từ 26/3 đến 06/4/2012
3 Nhận phiếu ĐKDT, lệ phí dự thi ĐH-CĐ của các thí sinh tự do cô Hiền, cô Hà từ 26/3 đến 16/4/2012
4 Sắp xếp phiếu ĐKDT toàn trường để chuẩn bị nhập dữ liệu vào máy thầy Khanh, cô Huyền, cô Hiền, cô Hà ngày 07/4/2012
5 Nhập phiếu ĐKDT ĐH, CĐ vào máy tính thầy Khanh, cô Huyền từ 09/4 đến 16/4/2012
6 Ký xác nhận phiếu ĐKDT ĐH, CĐ thầy  Trần Thanh Minh từ 20/4 đến 23/4/2012
7 In và dán ra bảng tin thông tin phiếu ĐKDT đã nhập cho học sinh kiểm soát sai sót thầy Khanh, cô Huyền từ 21/4 đến 23/4/2012
8 Nộp phiếu ĐKDT ĐH, CĐ về Sở GD&ĐT thầy Khanh ngày 24/4/2012
9 Phát giấy báo dự thi ĐH, CĐ cho thí sinh cô Hiền, cô Hà dự kiến vào tháng 5/2012
10 Phát giấy báo kết quả thi ĐH, CĐ cho thí sinh cô Hiền, cô Hà dự kiến vào tháng 8/2012

TM. BAN TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh