Trang chủ Tags ĐH-CĐ

ĐH-CĐ

Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT QG năm 2016

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 22/7/2016 đến hết ngày 29/7/2016;

Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016

Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016

Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu,...

Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Công văn 396 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc hướng dẫn công tác...

Công văn 396 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2016

Thông tư 03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ...

Thông tư 03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo TT 03/2015/TT-BGDĐT

Công văn 981 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ...

Công văn 981 Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Thông báo thời gian khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2016

Thông báo thời gian khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2016