Trang chủ GVDG cấp tỉnh Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi...

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014

381

Kế hoạch

KẾ HOẠCH THI THỰC HÀNH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT, GDTX CẤP TỈNH 2013-2014

 

TT Thứ Ngày Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú
1 Sáng
Thứ Ba
.11/02/2014 Họp Hội đồng chấm thi thực hành và đại diện địa điểm thi thực hành (8 đơn vị) THPT BMT
2 Chiều
Thứ Ba
.11/02/2014 Bốc thăm tiết dạy (Phần thi thực hành) THPT BMT
3 Thứ Hai .17/02/2014 Thi thực hành  từ: 17-22/2/2014 08 điểm thi
4 Chiều
Thứ Bảy
.22/02/2014 Tổng kết Hội thi THPT BMT

BAN TỔ CHỨC

Thông báo số 9 (ngày 7/2/2014)

THÔNG BÁO

 

V/V Thi thực hành của Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh

Năm học 2013-2014

Kính gửi:

–         Hiệu trưởng các trường THPT;

–         Giám đốc các trung tâm GDTX.

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2013-2014, Ban tổ chức thông báo lịch thi thực hành như sau:

  1. Lãnh đạo hội đồng và Tổ trưởng, Tổ phó: họp lúc 13g 30 ngày 11/02/2014 tại Hội trường A, trường THPT Buôn Ma Thuột;
  2. Tổ trưởng chấm thi thực hành tổ chức  cho giáo viên dự thi chọn tiết và bốc thăm tiết dạy: lúc 14 g 30 ngày 11/02/2014 tại Trường THPT Buôn Ma Thuột;
  3. Thi thực hành từ ngày 17/02/2014 đến 22/02/2014 tại 8 địa điểm của Thành phố Buôn Ma Thuột;
  4. Tổng kết Hội thi: lúc 15 g 00 ngày 22/02/2014 tại Trường THPT Buôn Ma Thuột;
  5. Phiếu báo giảng Trường THPT  Chu Văn An có điều chỉnh (thực hiện theo file đính kèm).

Ngày 07/02/2014

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Phiếu Báo giảng trường THPT Chu Văn An (điều chỉnh)