Trang chủ Tin nhà trường Kết quả cuộc thi Giáo án điện tử năm học 2015 –...

Kết quả cuộc thi Giáo án điện tử năm học 2015 – 2016

114

DS đạt giải

Cô Văn Thị Dạ Châu (Trường THPT Ngô Gia Tự: – Môn Tin học) đạt giải nhất.